วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

ชีวิต มีไว้เพื่อทำ ความดี ! ทำไม ?!

แม่บทการพัฒนานิสัย และมาตรฐานความดีสากล
โดย: พระราชภาวนาจารย์(หลวงพ่อทัตตชีโว) 
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


มนุษย์ทุกยุคทุกสมัย พยายามแสวงหา ศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจ...
ความหมายของชีวิต ?
หลักการของชีวิต ?
เหตุผลของชีวิต ?
วัตถุประสงค์ของชีวิต ?
วิธีการใช้ชีวิต ?
ที่ถูกต้อง ที่ดี ที่จริงแท้


ไปฟังคำตอบจากหลวงพ่อกันครับ

มีลูกพาลูกมาศึกษา, มีหลานพาหลานมาเรียนรู้,
มีญาติชวนญาติมาฟัง, มีเพื่อนส่งให้เพื่อนได้รู้ด้วย
ช่วยกันแบ่งปันแสงสว่างแห่งสัจจะธรรมเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์กันครับ
 
จะได้ใช้ชีวิต, ได้คุ้มค่าเวลา ได้กำไรกลับไป ไม่ขาดทุน !!! 

จงกล้าเรียนรู้ความจริง!
9 กันยายน
สายลมแห่งความหวังดี^^  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น