วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ สู่ความสุข ความสำเร็จของชีวิตสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 
สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ
โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 


จะใช้ชีวิตในโลกนี้ ได้คุ้มค่า
คือ อยู่รอดปลอดภัย มีความสุข มีชัยชนะ
ก็ต้องเข้าใจโลกและชีวิตให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
แล้วสิ่งที่คิด ที่พูด ที่ทำ ก็จะถูกต้อง
เป็นผลดี, เป็นทางแห่งความเจริญต่อชีวิตเราและคนรอบข้าง

ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว กันครับ 
พึ่งตั้งชีวิตในความไม่ประมาท
19 กันยายน 2559
สายลมแห่งความหวังดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น