วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทำสิ่งใด ก็เพราะเห็นประโยชน์ ในสิ่งนั้นเพราะเป็นประโยชน์ของการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย 
เราจึงเลือกอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัยต่อสุขภาพ
แต่หลายคนก็ไม่แคร์ และอะไร ยังไง ก็ได้ อิ่มอร่อย ก็
OK!
สุดท้ายก็อ่อนแอเจ็บป่วยง่าย

เพราะเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย  เราจึงออกกำลังกาย
แต่ก็มีหลายคนที่ขี้เกียจออกกำลังกาย

เพราะเห็นประโยชน์ของความรู้  เราจึงมุ่งมั่นร่ำเรียนตั้งแต่เด็กถึงโต
และ แม้ทุกวันเวลาในชีวิตเราต่างก็ขวนขวายหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเสมอ

แต่ก็มีหลายคนที่แม้ได้โอกาส แต่ก็ไม่เอาใจใส่

เพราะเห็นประโยชน์ของการให้ 
สาธุชนจึงบริจาคทาน
เพราะเห็นประโยชน์ของการสวดมนต์ เจริญภาวนา
สาธุชนจึงสวดมนต์ จึงเจริญภาวนา
เพราะเห็นประโยชน์ของการเป็นกัลยาณมิตร
สาธุชนทั้งหลายจึงชักชวนมิตรสหายมา...คิดดี พูดดี ทำดี
เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตน  และส่วนรวม

ท่านทั้งหลาย,
ทำไมเราไม่ตรองถึงคุณประโยชน์ในคำสอนของพระพุทธองค์ให้ท่องแท้
แล้วทำประโยชน์นั้นให้เกิดขึ้น เพื่อเกื้อกูลตนเอง และส่วนรวม
ด้วยการให้ทาน  ด้วยการเคารพในศีล ด้วยการรักษาใจให้สงบเป็นสันติด้วยรัก,
ชาวศิวิไลซ์
30  พฤษภาคม 2560


วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รวยแน่! แต่จะเป็นโรคเลือด! และอายุสั้น!


ครั้งหนึ่ง, ผมได้ฟังมาว่า ...
มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ( ไม่แจ้งนามและโคตร )
ปุจฉา กับ นักปราชญ์รัตตัญญู ว่า ... 

รายได้ของเขานั้นส่วนหนึ่งมาจาก  เงินเดือนตามระเบียบราชการ
แต่ส่วนใหญ่ มาจาก เส้นทางลับลวงพราง  ซึ่งเขาก็รู้ว่า...นี้คือ ความไม่สุจริต
แต่ด้วยจิตสำนึกด้านดี,
ข้าราชการผู้นั้น ก็ได้แบ่งเงินจำนวนหนึ่ง ไปบริจาคในการกุศล ต่างๆ

ปุจฉา
:  เขาจะได้รับผลจากการนำเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริต ไปบริจาคเพื่อการกุศล
นั้นอย่างไร ?

นักปราชญ์ผู้รัตตัญญู
วิสัจฉนา
:
คุณจะได้รับผล 3 ประการ อย่างแน่นอน ดังนี้
            1. ในกาลภายหน้า คุณจะร่ำรวย มีทรัพย์มาก
            2. คุณจะเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับเลือด
            3. คุณจะอายุสั้น 

------------------------------
 เพื่อนผมเคยกล่าวไว้ว่า ...
Life was made by Choices
ต้องการให้ชีวิตเราเป็นอย่างไร  เราเป็นคนเลือกเอง
!
ไม่ใช่ดวงดาว, หรือใครทั้งสิ้น!

ซึ่งมันก็มีอยู่แค่ 2 ทางให้เราเลือกง่ายๆ
คือ... ดี กับ ชั่ว, ถูก กับ  ผิด, ควร กับ ไม่ควร ...

เอาความกล้าหาญออกมาใช้!,
ขอให้รอดพ้นจากขนมผสมยาพิษของซาตาน,นะครับ
ชนะ หรือ แพ้ เป็นปลายทางที่เลือกได้
3 พ.ค. 2560
ชาวศิวิไลซ์

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รู้ครึ่ง หรือ รู้เท่า ก็เสียทั้งหมด!เรื่องราวของ Money Game มีมาเป็นระยะนะครับ
ชีวิต, มีค่าใช้จ่าย ก็เข้าใจลึกซึ้งครับ
แต่ “ชีวิต” ก็มี “คุณค่า” มากกว่าที่จะเอาไปแลก
กับสิ่งที่ให้เพียง “มูลค่า” ที่ทำลาย "คุณค่า" ของตัวเองในที่สุด

ข้อที่ว่า 
Money Game จะกระทบในเชิงเศรษฐกิจ โดยรวม โดยย่อย อย่างไร ?
ส่วนใหญ่ก็น่าจะพอมองกันออก
ในทัศนะของผม, ผมว่า มันก็ไม่ต่างจาก บ่อนการพนัน รูปแบบหนึ่ง
!
นึกภาพ คาสิโน ก็ได้ครับ ... คนถือเงินเข้าไป แลกตัวกลาง(ชิป) เอาไปเล่นพนัน
แต่
Money Game ดูมีระบบคลับคล้ายคลับคลาว่ามีสินค้า มีแผนการตลาด ดูดีเผินๆ
แต่ถ้าดูกันจริงๆ แล้ว จะเห็นว่าเป็นเพียงราคาโม้ล้วนๆ
ไม่มีเศรษฐกิจประเทศไหน หรือสังคมไหน ดีได้เพราะการพนัน หรือ
Money Game
หรือ การสร้างรายได้จากระบบการเงินลับลวงพราง ดังกล่าว

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ, นับว่าเยอะไม่น้อย
แต่เมื่อเทียบกับความเสียหาย ที่เกิดขึ้นในทางจิตใจแล้ว
ผมจะนับว่านี้ ความเสียหายของแท้
! ที่คงจะเสียกันข้ามชาติ! เลยทีเดียว
ที่ไม่ว่า แมงเม่าตัวไหนบินเข้าไปในกระแส ไม่ว่าจะ ไม่รู้  รู้ครึ่ง หรือ รู้เท่า
ก็เสียหมด
! … คือ  นิสัยเสีย มาเต็ม!

ความอยาก ! เมื่อมีมาก จนกระทั้งนำพาตัวเองให้ไปทำในสิ่งที่ “ไม่สุจริต” ได้ !
ถือว่าเข้าขั้น  “โลภ”  
เมื่อ “โลภ” เข้ายึดพื้นที่ในใจได้ ...
สติ ปัญญา ความถูกต้องในการวินิจฉัย ก็เพี้ยนหมด
นิสัยเสีย...จะเกิดขึ้นมาเอง โดยไม่ต้องมีใครไปสอนและไม่ต้องเสียเวลาฝึกฝน
- หาเหตุผล (ดราม่า) เข้าข้างตัวเอง ( เหตุผลว่า ทำไม ฉันจำเป็นต้องหาเงินด้วยวิธีนี้
!)
   เมื่อ เหตุผล เป็นเพียงข้ออ้าง ก็ไม่ต่างอะไร จากการ “โกหก”
!  โกหกทั้งตัวเอง โกหกคนอื่น
-
นิสัยเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ !  ไม่สนใจผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ต่อทั้งส่วนตัว และ สังคมส่วนรวม ...
- เมื่อเห็นแก่ตัวแล้ว ... นิสัยดีอย่างอื่น ก็ค่อยๆ เสื่อมไป
!
เหมือนกลืนหายโดยไฟ คือ ความโลภ!


ดังกล่าวนั้น ผมยกมากล่าวเป็นเบื้องต้น ...
พอให้เห็นภาพ  ที่เหลือต่อจากนั้น ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญญาสามารถไตร่ตรองเองได้

ฉะนั้น,
คำถามง่ายๆ ก็ คือ แล้ว...คนโกหก และ คนเห็นแก่ตัว ...
จะมีพลังศักดิ์ศรี อันใดในการที่จะมาสร้างสิ่งที่ดี ให้แก่ตัวเอง และสังคมส่วนรวม ได้ครับ ?
อย่าบอกนะครับว่า การกระทำลับลวงพรางนั้น เพื่อนำมาสร้างชีวิตที่ดี
!

ขอยกอุปมาดังนี้ครับ ...
นายสมชาย, มี
น้ำดื่มอยู่ 1 ถัง ขนาด 5000 ลิตร
แต่ในถังนั้น มีซากหมาเน่า แมลงสาบตาย ตุ๊กแกอืด เห้...ยเสียชีวิต
กฎเหล็ก คือ นายสมชายต้องดื่มน้ำจากถังนั้น
! เท่านั้น! ทั้งหมด!

นางสาวสมใจ
, มีน้ำดื่ม 1 ลิตร เป็นน้ำสะอาด
กฎเดียวกันกับนายสมชาย,

สมใจ,สบายใจกว่าไหมครับ ?
ถามว่า สมใจ จะสามารถเพิ่มน้ำดื่มที่สะอาด ให้มีปริมาณที่มากขึ้นได้ไหม ?
ได้แน่นอน, ก็ในเมื่อ 1 ลิตร มาได้แล้ว ที่เหลืออีก 4999 ทำไมจะมาไม่ได้!? 

ไม่งง, กับการอุปมาของผมนะครับ
ผมกำลังจะบอกสิ่งง่ายๆ กับคุณ คือ ใครทำสิ่งใด ก็ต้องรับสิ่งนั้น
!

ระวังจะกลายเป็นแต่เพียง  กาฝาก ที่
เอาเปรียบพลังชีวิตดีๆ
ของทั้งตัวเอง และ สังคมส่วนรวม

หลักการ เหตุผล และ วิธีการ ที่ถูกต้อง ในการหาทรัพย์นั้นมีอยู่
เอาความฉลาดและความกล้าหาญออกมาใช้ในทางที่ถูกต้องดีกว่าครับ

มัน Proud
กว่าเยอะ ... หลับสบายใจ

ขนมหวานของซาตาน!, … ที่ถืออยู่ในมือขวางทิ้งไปเถอะครับ
ไม่ว่าจะอะไรหรือเท่าไหร่
 ; มันไม่มีทางคุ้ม

และแม้สิ่งที่คุณเรียกว่า “ได้”  ในที่สุดมันคือการ “สูญเสีย” ต่างหาก
“ทำดี”  ไม่มีคำว่าสาย
2 พฤษภาคม 2560
ชาวศิวิไลซ์