วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ

    การฝึกนิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิต 1 
โดย: พระราชภาวนาจารย์(หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

                     

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ  คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝนเป็นประจำทุกวันจนเป็นนิสัย ผ่านห้องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 5 ห้อง คือ 
(1) ห้องนอน 
(2) ห้องน้ำ 
(3) ห้องแต่งตัว 
(4) ห้องอาหาร 
(5) ห้องทำงานหรือห้องเรียน

                                                   การฝึกนิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิต 2
                   โดย: พระราชภาวนาจารย์(หลวงพ่อทัตตชีโว)รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

GM5 (Global Merit 5) หรือ ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการมีอะไรบ้าง
ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ( Global Merit 5 )
                    1.  ความสะอาด
                    2.  ความเป็นระเบียบ
                    3.  ความสุภาพนุ่มนวล
                    4.  ตรงต่อเวลา
                    5.  จิตตั้งมั่น และผ่องใส


                                         การฝึกนิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิต 3 
                   โดย: พระราชภาวนาจารย์(หลวงพ่อทัตตชีโว)รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย     1. ความสะอาด  หมายถึง  ปราศจากสิ่งแปลกปลอม  อันจะทำให้เสียคุณภาพ
     2. ความเป็นระเบียบ  หมายถึง  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ถูกลำดับ  เป็นแถว  เป็นแนว ไม่ขัดขวาง  ไม่สับสน
     3. ความสุภาพ  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมกิริยาทางกาย  วาจาให้เป็นปกติ  ไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกในทางไม่ดี
     4. ความตรงต่อเวลา   หมายถึง   ความสามารถในการควบคุมตนเอง ในการ เริ่ม  ทำ   เลิกงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
     5. การมีสมาธิ(Meditation)  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมจิตใจ  อารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง  เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นจากภายใน


      ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ หากเราฝึกอยู่เป็นประจำจะทำให้เรามีพื้นฐานเบื้องต้น ที่จะพัฒนาตนเองนำไปสู่การเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ทำให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และจะทำให้เรามีนิสัยบัณฑิตที่มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีต่อไป


ความกล้าหาญมีไว้ทำสิ่งที่ถูกต้อง!
15 สิงหาคม 2559
สายลมแห่งความหวังดี^^  
 

107 ความคิดเห็น:

 1. สาธุ พัฒนานิสัยและได้บุญมากค่ะ

  ตอบลบ
 2. สาธุ พัฒนานิสัยและได้บุญมากค่ะ

  ตอบลบ
 3. UG5 ทุกวันจิตแจ่มใส

  สาธุคะ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ สาธุ

  ตอบลบ
 4. อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 5. สาธุค่ะ
  ดีมากๆเลยค่ะความดีสากล5ประการ
  อ่านแล้วก็นำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวันค่ะ

  ตอบลบ
 6. ต้องฝึกความดีสากลให้ติดเป็นนิสัยที่ดีงามแล้วละคะ. มาเริ่มท่ีเราก่อนเลยนะคะ

  ตอบลบ
 7. ฝึกกายและใจด้วยความดีสากล 5 ประการ

  ตอบลบ
 8. ความดีสากลที่ทุกคนทำได้
  ฝึกฝนเริ่มตนที่ตัวเอง
  อยู่ที่ไหน ที่นั่นก็สว่าง

  ตอบลบ
 9. ดีจัง. ต้องนำมาใช้อย่างจริงจังสักที

  ตอบลบ
 10. สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ

  ตอบลบ
 11. เกิดมาชาติหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อเกิดมาแล้ว นอกจากสั่งสมบุญ อีกอย่างคือการแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

  ตอบลบ
 12. สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ

  ตอบลบ
 13. คำตอบ
  1. ความดีสากลที่ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถทำได้ จะดีต่อสังคมและประเทศชาติให้มีระเบียบวินัยลองมาศึกษาเรียนรู้กันนะคะ

   ลบ
 14. สาธุกราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทัตตชีโวด้วยนะเจ้าคะ

  ตอบลบ
 15. สาธุกราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทัตตชีโวด้วยนะเจ้าคะ

  ตอบลบ
 16. อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 17. ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ

  ตอบลบ
 18. สาธุ ห้าห้องชีวีต เนรมิตรนิสัยดีๆไห้ตัวเราเอง

  ตอบลบ
 19. สาธุ ห้าห้องชีวีต เนรมิตรนิสัยดีๆไห้ตัวเราเอง

  ตอบลบ
 20. ชอบคำหลวงพ่อที่ว่า นิสัยสำคัญกว่าความรู้ครับ

  ตอบลบ
 21. กราบอนุโมทนาบุญค่ะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 22. เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็ก เฝ้าเพียรกลั่นกรองธรรมะจากยากมาสู่ง่าย ลงในกิจวัตรประจำวัน ที่ทุกคนทำได้ด้วยใจเป็นบุญ เพื่อเข้าถึงธรรมได้ ท่านต้องเพียรกลั่นกรองจำวัดดึกทุกคืน คงไม่มีวันไหนที่ท่านจะจำวัดหลังลูกๆ กระมัง แต่ชีวิตทุกขณะจิตของหลวงพ่อแน่นไปด้วยบุญบารมี ลูกขอกราบแทบเท้าด้วยความเคารพอย่างสูง สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 23. สาธุ ๆ นำธรรมะสู่ภาคปฏิบัติได้จริง

  ตอบลบ
 24. ทำความดี เริ่มต้นที่ตัวเอง จับผิดตัวเอง จับดีคนอื่น

  ตอบลบ
 25. ทำความดี เริ่มต้นที่ตัวเอง จับผิดตัวเอง จับดีคนอื่น

  ตอบลบ
 26. ความดีสากลคุณทำได้และใครๆก็ทำได้.....สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลาและมีสมาธิ.....เพื่อปลูกฝังนิสัยดีๆให้กับตนเอง

  ตอบลบ
 27. ทุกอย่างสำเร็จได้จากการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง

  ตอบลบ
 28. กราบอนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 29. สาธุ...เจ้าค่ะ ความดีสากล 5 ประการ เป็นการนำธรรมะมาฝึกฝนตนเองในกิจวัตรประจำวันได้อย่างแท้จริง

  ตอบลบ
 30. ความดีสากลคือจุดเริ่มต้นและพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างสันติภาพโลกคะ

  ตอบลบ
 31. ความดีสากลคือจุดเริ่มต้นและพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างสันติภาพโลกคะ

  ตอบลบ
 32. คำสอนที่ดีมากๆๆค่ะ อนุโทนาที่เอามาให้เรียนรู้นะคะ

  ตอบลบ
 33. ความดีสากล ทำให้เราไม่ผิดศีล ดีค่ะ

  ตอบลบ
 34. คำสอนของหลวงพ่อมีคุณค่ามากและมีประโยชน์ต่อทุกคนถ้าได้นำคำสอนนั้นไปปฏิบัติตาม

  ตอบลบ
 35. คำสอนของหลวงพ่อมีคุณค่ามากและมีประโยชน์ต่อทุกคนถ้าได้นำคำสอนนั้นไปปฏิบัติตาม

  ตอบลบ
 36. 準時,整齊,有禮,感恩及靜心是值得人學習

  ตอบลบ
 37. อนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆๆ

  ตอบลบ
 38. อนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆๆ

  ตอบลบ
 39. ดีมากเลย ความรู้นี้

  ตอบลบ
 40. ดีมากเลย ความรู้นี้

  ตอบลบ
 41. กราบแทบเท้าขอบพระคุณหลวงพ่อท่ีสอนสิ่งท่ีมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตข้ามภพข้ามชาติค่ะ

  ตอบลบ
 42. ความดีสากล สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมธิ ฝึกให้เป็นนิสัยติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ บุญมากมายมหาศาล

  ตอบลบ
 43. สุดยอด ความดีสากล ที่ทุกคนทำได้ สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 44. ความดีสากลเป็นการฝึกนิสัยที่ดีให้แก่ทุกคน ถ้าทุกคนทำได้ดี ครอบครัวก็อบอุ่น สังคมก็เจริญ

  ตอบลบ
 45. เป็นหลักธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คะ

  ตอบลบ
 46. ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ หากเราฝึกอยู่เป็นประจำจะทำให้เรามีพื้นฐานเบื้องต้น ที่จะพัฒนาตนเองนำไปสู่การเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ทำให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และจะทำให้เรามีนิสัยบัณฑิตที่มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีต่อไป

  ตอบลบ
 47. เป็นคำสอนที่มีคุณค่าให้เราได้พัฒนาตนเอง

  ตอบลบ
 48. เป็นคำสอนที่ดีมากๆ เมื่อได้นำไปปฎิบัติแแล้วจะดีต่อตัวเองมากๆๆเลยค่ะ

  ตอบลบ
 49. เยี่่ยมเลยนะครับกับสิ่งใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม

  ตอบลบ
 50. สาธุ หลวงพ่อท่านแสดงธรรมะออกมาเป็นรูปธรรมเข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 51. "UG 5" เป็นความดีสากล 5 ประการ และใช้เป็นบทฝึกในการพัฒนาและแก้ไขนิสัยตนเองได้อย่างดียิ่ง ทั้งทางโลกและทางธรรม หากปฏิบัติได้ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นความสำเร็จและนำความสุขมาให้แก่ผู้ปฏิบัติได้จริง ดังนั้น หลักธรรมปฏิบัติ "ความดีสากล (UG 5) " ซึ่งเป็นหลักธรรมปฏิบัติที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์(หลวงพ่อทัตตชีโว) ได้ศึกษาค้นคว้าทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติมายาวนานเกือบตลอดชีวิต และมิใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสรุปมาได้อย่างนี้ จึงนับว่าเป็นบุญลาภของชาวโลก และจะเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าแก่มวลมนุษยชาติต่อไปตลอดกาลนานฯ

  ตอบลบ
 52. เป็นคำสอนที่มีคุณค่ามากค่ะ สาธุๆ

  ตอบลบ
 53. กราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงที่ท่านประยุกต์ธรรมมาให้ลูๆไดลงมือทำในชีวิตปนะจำวันมองไปทางใดรู้สึกว่าสุขจริงๆ ใครที่ยังไม่เอาจริงกับความดีสากล เริ่มวันนี้เลยนะคะ

  ตอบลบ
 54. เราต้องฝึกนิสัยที่ดีสากล 5 ประการ คือ 1.ความสะอาด 2.ระเบียบ 3.สุภาพ 4.ตรงต่อเวลา 5.มีสมาธิ
  แล้วชีวิตเราจะทำอะไรก็สำเร็จแน่นอน

  ตอบลบ
 55. ชีวิตเปลี่ยนทันที เมื่อเราเปลี่ยนตัวเองด้วยความดีสากล 5 ประการ(UG5)

  ตอบลบ
 56. ถ้าฝึกอยางนี้ ได้่ไปทีไหน ก็จะทำให้ที่นั่นเจริญ ด้วย

  ตอบลบ
 57. สาธุค่ะ การลงมือทำความดีสากลคือความสุขที่สัมผัสได้

  ตอบลบ
 58. กราบอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ วีดิโอ ดีมากๆ เลย กราบขอบพระคุณยิ่ง ที่หลวงพ่อเมตตาแนะนำวิธีสอนลูกหลานให้มีนิสัยดีตั้งแต่เด็ก และสอนวิธีสร้างสมบัติที่แท้จริงของมนุษย์

  ตอบลบ
 59. กราบอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ วีดิโอ ดีมากๆ เลย กราบขอบพระคุณยิ่ง ที่หลวงพ่อเมตตาแนะนำวิธีสอนลูกหลานให้มีนิสัยดีตั้งแต่เด็ก และสอนวิธีสร้างสมบัติที่แท้จริงของมนุษย์

  ตอบลบ
 60. กราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะความดีสากลเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเรามากที่สุดค่ะ

  ตอบลบ
 61. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 62. All sleeping areas shall be kept clean and dry.
  Alle Schlafbereiche müssen sauber und trocken gehalten werden.

  Try to be as polite as you can.
  Versuche so höflich zu sein wie möglich.

  Professionalism, punctuality and accuracy don't grow on trees.
  Professionalität, Pünktlichkeit und Genauigkeit wachsen nicht auf Bäumen.


  The pure and clear mind is actualized in the present moment; the original light shines everywhere.

  This all seems to be in order.
  Alles scheint in Ordnung zu sein.

  ตอบลบ
 63. ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย สุดยอดมากๆค่ะ กราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงค่ะ

  ตอบลบ
 64. ลูกจะพยายามพัฒนาตนเองและครอบครัวตามคำสอนของหลวงพ่อค่ะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 65. สาธุครับหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 66. ความดีสากลพื้นฐาน...ห้าห้องชีวิต..สามารถเป็นพื้นฐานการเปลี่ยนเเปลงชีวิตให้พัฒนาให้ดีขึ้น...
  กราบอนุโมทนา..สาธุครับ

  ตอบลบ
 67. กราบอนุโมทนาด้วยครับ ความดีสากล เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทั้งกายและใจ จริงๆ ครับ

  ตอบลบ
 68. สาธุๆๆ อนุโมทนาอย่างยิ่ง

  ตอบลบ
 69. สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ ความดีสากล 5 ข้อ ผู้ปฏิบัติย่อมพบ ความสุข ความเจริญความสำเร็จในชีวิต อย่างเเน่นอน สาธุๆๆครับ

  ตอบลบ
 70. สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 71. สาธุอนุโมทนาบุญคะ

  ตอบลบ
 72. กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุครับ

  ตอบลบ
 73. กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุครับ

  ตอบลบ
 74. สาธุ. ทำกันเถอะค่ะ.
  ได้ผลจริง. เกิดการเปลี่ยนแปลง
  อย่างชัดเจน

  ตอบลบ
 75. เริ่มต้นฝึกตัวเอง เป็นต้นแบบให้ผู้อื่นดู

  ตอบลบ
 76. UG5 ทุกวันขิวิตมีความสุข สดชื้นแจ่มใส เข้าถึงธรรมค่ะ

  ตอบลบ