วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทำสิ่งใด ก็เพราะเห็นประโยชน์ ในสิ่งนั้นเพราะเป็นประโยชน์ของการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย 
เราจึงเลือกอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัยต่อสุขภาพ
แต่หลายคนก็ไม่แคร์ และอะไร ยังไง ก็ได้ อิ่มอร่อย ก็
OK!
สุดท้ายก็อ่อนแอเจ็บป่วยง่าย

เพราะเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย  เราจึงออกกำลังกาย
แต่ก็มีหลายคนที่ขี้เกียจออกกำลังกาย

เพราะเห็นประโยชน์ของความรู้  เราจึงมุ่งมั่นร่ำเรียนตั้งแต่เด็กถึงโต
และ แม้ทุกวันเวลาในชีวิตเราต่างก็ขวนขวายหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเสมอ

แต่ก็มีหลายคนที่แม้ได้โอกาส แต่ก็ไม่เอาใจใส่

เพราะเห็นประโยชน์ของการให้ 
สาธุชนจึงบริจาคทาน
เพราะเห็นประโยชน์ของการสวดมนต์ เจริญภาวนา
สาธุชนจึงสวดมนต์ จึงเจริญภาวนา
เพราะเห็นประโยชน์ของการเป็นกัลยาณมิตร
สาธุชนทั้งหลายจึงชักชวนมิตรสหายมา...คิดดี พูดดี ทำดี
เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตน  และส่วนรวม

ท่านทั้งหลาย,
ทำไมเราไม่ตรองถึงคุณประโยชน์ในคำสอนของพระพุทธองค์ให้ท่องแท้
แล้วทำประโยชน์นั้นให้เกิดขึ้น เพื่อเกื้อกูลตนเอง และส่วนรวม
ด้วยการให้ทาน  ด้วยการเคารพในศีล ด้วยการรักษาใจให้สงบเป็นสันติด้วยรัก,
ชาวศิวิไลซ์
30  พฤษภาคม 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น