วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รวยแน่! แต่จะเป็นโรคเลือด! และอายุสั้น!


ครั้งหนึ่ง, ผมได้ฟังมาว่า ...
มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ( ไม่แจ้งนามและโคตร )
ปุจฉา กับ นักปราชญ์รัตตัญญู ว่า ... 

รายได้ของเขานั้นส่วนหนึ่งมาจาก  เงินเดือนตามระเบียบราชการ
แต่ส่วนใหญ่ มาจาก เส้นทางลับลวงพราง  ซึ่งเขาก็รู้ว่า...นี้คือ ความไม่สุจริต
แต่ด้วยจิตสำนึกด้านดี,
ข้าราชการผู้นั้น ก็ได้แบ่งเงินจำนวนหนึ่ง ไปบริจาคในการกุศล ต่างๆ

ปุจฉา
:  เขาจะได้รับผลจากการนำเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริต ไปบริจาคเพื่อการกุศล
นั้นอย่างไร ?

นักปราชญ์ผู้รัตตัญญู
วิสัจฉนา
:
คุณจะได้รับผล 3 ประการ อย่างแน่นอน ดังนี้
            1. ในกาลภายหน้า คุณจะร่ำรวย มีทรัพย์มาก
            2. คุณจะเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับเลือด
            3. คุณจะอายุสั้น 

------------------------------
 เพื่อนผมเคยกล่าวไว้ว่า ...
Life was made by Choices
ต้องการให้ชีวิตเราเป็นอย่างไร  เราเป็นคนเลือกเอง
!
ไม่ใช่ดวงดาว, หรือใครทั้งสิ้น!

ซึ่งมันก็มีอยู่แค่ 2 ทางให้เราเลือกง่ายๆ
คือ... ดี กับ ชั่ว, ถูก กับ  ผิด, ควร กับ ไม่ควร ...

เอาความกล้าหาญออกมาใช้!,
ขอให้รอดพ้นจากขนมผสมยาพิษของซาตาน,นะครับ
ชนะ หรือ แพ้ เป็นปลายทางที่เลือกได้
3 พ.ค. 2560
ชาวศิวิไลซ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น