วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความจริงของโลก และชีวิตพระธรรมเทศนา โดย พระราชภาวนาจารย์ ( หลวงพ่อทัตตะชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 

Short Note ; ^^ 
ต้องเข้าใจเรื่องโลก และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (ความจริงของโลกและชีวิต)

จักรวาล นั้นเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งเปรียบเหมือนคุกกว้างๆ
ที่ขังนักโทษรอวันประหารแบบหลวมๆ เพื่อให้ไม่รู้ตัวว่าถูกขัง
เหมือนการเลี้ยงไก่หรือวัวควายในที่กว้างเพื่อรอวันประหาร
และเวียนตายเวียนเกิดในจักรวาลไม่รู้จบ

มีกฎเหล็กที่เป็นตัวกำหนดโทษ หรือทุกข์สำหรับผู้กระทำผิด
ดังนั้นการศึกษาธรรมะเกี่ยวข้องกับการมองย้อนเข้ามาในตัว
เช่น พระที่มุ่งเน้นการฝึกตัวเอง เพื่อรู้เท่าทันกฎแห่งกรรม และลดเหตุแห่งการเกิดทุกข์

สาเหตุที่ทำให้เราติดคุก ที่เป็นเครื่องมือบังคับสัตว์โลกให้ละเมิด กฏแห่งกรรม
คือ
1. กิเลส
2. กฎไตรลักษณ์ (ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเหมือนกัน ยกเว้นกฎไตรลักษณ์)
- อนิจจัง ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เที่ยงไม่ถาวร
- ทุกข์ขัง การทุกข์ทนจากการแปรเปลี่ยนสภาพ
- อนัตตา ความไม่มีตัวตนถาวร (Out of Control) ยกเว้นความดีที่จะติดตนไปตลอด
3. กามคุณ 5 (รูป / รส / กลิ่น / เสียง / สัมผัส) ที่ได้มาก็เป็นทุกข์ ที่ไม่ได้รับมาก็เป็นทุกข์
4. ทุกข์ภายในกาย
5. ทุกข์ภายนอกกาย


การศึกษา คือ การค้นหาความจริง เรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของมนุษย์
ที่ไม่สามารถหลีกพ้นได้ เพื่อให้เกิดแนวทางการศึกษาเพื่อพ้นเหตุแห่งทุกข์

โดยการใช้สมาธิทำให้ใจหยุดนิ่งเพื่อหาเหตุและผลในการแก้ไขปัญหา
จนเกิดวิธีการเพื่อพ้นเหตุแห่งทุกข์ คือ อริยสัจ
4 (ทุกข์ / สมุทัย / นิโรธ / มรรค)


กระบวนการถอนกิเลสให้ไม่เหลือ คือ มรรคมีองค์ 8
1.  สัมมาทิฏฐิ : เห็นถูก  ความเข้าใจถูกต้อง
2. สัมมาสังกัปปะ : คิดถูก  
3. สัมมาวาจา : พูดถูก  
4. สัมมากัมมันตะ : ทำถูก  
5. สัมมาอาชีวะ : เลี้ยงชีพถูก  
6. สัมมาวายามะ : พยายามถูก  
7. สัมมาสติ : ระวังถูก  
8. สัมมาสมาธิ : ทุ่มเททำถูก การตั้งใจมั่นถูกต้อง

เอาชนะวัฏฏไปด้วยกันครับ
4 ตุลาคม 2559
สายลมแห่งความหวังดี 
------------------------------


คำสอนคุณครูไม่ใหญ่(หลวงพ่อธัมมชโย)เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


47 ความคิดเห็น:

 1. เป็นความเมตตา ของหลวงพ่อมากๆ ที่สอนพวกเราให้ระวังตัวได้ถูกต้อง ไม่ตกไปอบาย

  ตอบลบ
 2. หลวงพ่อรู้ทุกอย่างแล้วไม่ปล่อยวางเฉย ท่านนำมาสอนมนุษย์ทุกคน ใครมีปัญญาก็ทำตามคำสอนได้พบเจอแต่สิ่งดีงามในชีวิต

  ตอบลบ
 3. กราบอนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 4. กราบอนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 5. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 6. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 7. กราบอนุโมทนา สาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 8. กราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้ง 2 องค์ ที่เมตตาสั่งสอนลูกๆทั้งหลายเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2559 06:14

  สาธุๆๆครับ

  ตอบลบ
 10. กราบอนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 11. กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
  ที่เมตตาลูกๆ แนะนำสั่งสอน

  ตอบลบ
 12. กราบอนุโมทนา ในความเมตตาในคำสอนดีๆ..ของหลวงพ่อทั้งสองรูปนะครับ..สาธุครับ

  ตอบลบ
 13. กราบอนุโมทนา ในความเมตตาในคำสอนดีๆ..ของหลวงพ่อทั้งสองรูปนะครับ..สาธุครับ

  ตอบลบ
 14. กราบอนุโมทนาบุญสาธุเจ้าค่ะในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุๆค่ะ

  ตอบลบ
 15. หลวงพ่อสอนให้พวกเรารู้ความเป็นจริงของชีวิตเพื่อนำไปปฏิบัติให้ปลอดภัยในชีวิตและสังสารวํฏ

  ตอบลบ
 16. กราบอนุโมทนาบุญในคำสอนดีๆ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 17. กราบอนุโมทนาบุญในคำสอนดีๆ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 18. พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินชีวิตที่นำไปใช้ได้ตลอดชีวิตของการเป็นมนุษย์เลยเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 19. รู้สึกภูมิใจว่าเราก็ศิษย์มีครูนะ

  ตอบลบ
 20. สาธุ กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 21. สาธุๆๆ ขออนุโมทนาบุญด้วย
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯทั้งสอง คือ สุดยอดของครูบาอาจารย์ที่เราแสวงหา ฯ

  ตอบลบ
 22. ท่านเมตตาสอนให้คนเราอย่าประมาท ในการดำเนินชีวิตให้หมั่นสั่งสมบุญ ทำทาน รักษาศีล เเละเจริญภาวนา ให้มากๆนั่นเอง สาธุๆๆครับ

  ตอบลบ
 23. หาครูดี ฟังคำครู ตรองคำครูและทำตามครู ความเจริญจักมาเยือน

  ตอบลบ
 24. ใครได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อถือว่ามีบุญมากๆ

  ตอบลบ
 25. กราบอนุโมทนาสาธุครับ

  ตอบลบ
 26. กราบอนุโมทนาสาธุครับ

  ตอบลบ