วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความสะอาด กับ การเข้าถึงธรรม !!!


เคยสงสัย เหมือนผมไหมครับ ! ว่า...

พระพุทธศาสนา เป็นสุดยอดคัมภีร์ !
ของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ในทุกด้าน ทุกระดับ ตั้งแต่เบื้อนต้น กระทั้งหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์ ไปได้!!!
มาถึง และสถิตย์อยู่ในแผ่นดินสยามมานานแสนนาน 


แต่ !!!
ผู้คนแห่งสาระขันธ์ประเทศนี้
กลับไม่สามารถนำภูมิปัญญาอันล้ำค่านั้นมาใช้พัฒนาชีวิต ได้อย่างที่ควรจะเป็น !!! 
วันหนึ่ง, ผมได้ฟังธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโว

ผมจึงได้ถึงบางชัด!!! 

มาศึกษาด้วยกันครับ, เราจะเห็นต้นสาย ระหว่าง และปลายทาง ชัดขึ้นครับ ! 

ความสะอาด กับ การเข้าถึงธรรม ตอนที่ 1
พระธรรมเทศนา โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ความสะอาด กับ การเข้าถึงธรรม ตอนที่ 2
พระธรรมเทศนา โดย พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ด้วยเหตุนั้น ... เด็ดใบไม้ จึงสะเทือนถึงดวงดาว ครับ 

เข้าใจตรงกันนะครับ
7 ตุลาคม 2559
สายลมแห่งความหวังดี 


2 ความคิดเห็น: